Fiske

Fiskekorts vatten

 1. Gränssjön
 2. Dammsjön
 3. Andsjön
 4. Acktjärn
 5. Acksjön
 6. Lilla Krampen
 7. St. Krampen
 8. Hällsjön
 9. Holmsjön
 10. Holmsjötjärn
 11. Kroktjärn
 12. Gäddtjärn
 13. Gräntjärn
 14. Rösjön
 15. Kviddtjärn

klart.se

Hällsjön

Välkommen till Hammarbackens

Fiskeområde

Hammarbackens hembygdsförening arrenderar Sveaskogs vatten i området väster om Guldsmedshyttan. Arrendet gäller de sjöar och tjärnar som du ser i sidomenyn till höger.

 

Priser: Årskort 200 kr Veckokort 100kr Dygnskort 50 kr

Villkor

 

Kortet ger rätt till fiske av gädda, abborre och vitfisk i sjöarna och tjärnarna 1-15 enligt menyn till höger.

Barn och ungdom under 20 år fiskar gratis men fiskekort skall registreras.

Fiskekortet är personligt och ska vara försett med ditt namn och angivet giltighetsdatum.

På begäran ska du kunna uppvisa fiskekortet och dessutom kunna legitimera dig. Fiskekortet skall alltid medföras vid fiske.

Endast handredskap är tillåtna. Med handredskap menas ett spö utrustat med lina och högst tre krokar.

Högst 10 angeldon/kort får användas (gäddsax är förbjuden). Ändring eller tillägg i regler och anvisningar kan göras under pågående säsong.

Båt med motor max 10 hk är tillåten i följande vatten: 1. Gränsjön 2. Dammsjön.

Båt utan motor är tillåten i följande vatten: 3.Andsjön 4. Acksjön 8. Hällsjön. 13. Gräntjärn 14. Rösjön I övriga vatten är båt e.d. förbjuden

 

Följande är förbjudet: Fiske i strömmande vatten samt vissa tjärnar (rödmakerade). Fiske med utter, nät, ryssjor, mjärdar, gäddsax, trolling och ryckfiske samt kräftfiske.

Kortförsäljare

 

Anna Britta Forslund, Hammarbacken 0581-440 25 073-617 68 00

Alvar Gussén, Nyberget 0581-305 13 070-341 19 03

Göte Grund, Vintermossen 0580-410 72 073-810 03 20

 

Prova på fiske i våra vatten, kanske också du får napp...

Gränssjön djupkarta