Södra Axsjö gård

Södra Axsjö gård

Axsjö gårds inägor 1806

 

Axsjön i Ljusnarsbergs socken var från början ett ¼-dels hemman som skattlades omkring 1653. Omkring år 1700 delades hemmanet och två ⅛-dels hemman blev då de två gårdar som visas på kartan från 1806:

Historiska kartor 1806

 

A: Nr 15 södra gården

B: Nr 14 norra gården

 

Arealen var ca 28 tunnland eller 14 ha/hemman

 

Foto Karta översikt

 

Brukare före 1653

 

Svedjefinnar

 

En av de första finnarna i Ljusnarsbergsskogarna var Henrik Nilsson Verduinen som härskade över ett nästan gränslöst hemman i början av 1600-talet. Trettio år senare sägs mest allt folket kring Ljusnarsbygden vara hans söner eller mågar som fått ta upp egna gårdar i utkanten av det väldiga område som han ansåg som sitt, mest hela socknen! Man kan finna en del finska namn i födelseböcker och mantalslängder bl.a. Jonainen, Kandalainen, Kempainen, Korpelains, Kumirainen, Kymmenen, Kyrolainen, Nurinen, Nutkoinen, Osmo, Rikkinen, Rippiainen, Rompoinen, Ronkainen, Putkoinen, Sormuinen, Tapelainen, Tyvionen, Veisänen, Werre.

 

Mantalslängden vid Rällen 1642

 

Namn

Bonde

Hustru

son

dotter

dräng

piga

husfolk

 

Anders Hindersson i Rälln

1

1

1

1

 

 

 

 

Christoffer Pärsson

 

 

 

 

 

 

2

 

Jöran Eriksson

 

 

 

 

 

 

2

 

Grils Eskilsson

 

 

 

 

 

 

2

 

Mats Olofsson Nårinen (Nurinen)

 

 

 

 

 

 

2

 

Johan Eriksson

 

 

 

 

 

 

2

 

Pär Hindersson i Rälln

1

1

2

 

2

 

 

 

Hindrik Johansson

 

 

 

 

 

 

2

 

Elias

 

 

 

 

 

 

 

1

Hindrik Hindersson

 

 

 

 

 

 

2

 

Bonde i mantalslängden har betydelsen "besuttna bönder" eller antal gårdar. Vid Rällen fanns enligt mantalslängden två gårdar varav den ena brukades av Pär Hindersson son till svedjefinnen Hindrik Hindersson Werre, som slog sig ner i Vintermossen omkring 1629.

 

Pär Hindersson dog vid Rällen 1645. Fadern Hindrik Hindersson Werre dog som "inhyses" vid Rällen 1672

 

Vem som röjde vid Axsjön är osäkert men någon av bosättarna vid Rällen är nog det mest troliga.

I Ljusnarsbergs socken fanns år 1700 omkring två tusen två hundra innevånare varav cirka ett tusen fem hundra var finskbördiga vilket bör innebära att många av dagens innevånare i området har finska anor.

(källor: Ljusnars-Kopparbergs Hembygdsbok 1960 och Riksarkivet)

Brukare 1653-1675

Gunnar Skomakare och hans hustru

Första noteringen för Axsjön i mantalslängden är år 1653 men man hittar då Gunnar under Rellen(Rälln) som var ett 1/4-dels hemman. 1657 står Axsjön som ett eget 1/4-dels hemman. Gunnar skomakare dog i januari 1676.

 

Brukare 1676-1681

Gunnar skomakares änka, Karin

 

Brukare 1682-1688

Änkan Margareta, troligen Gunnar skomakares dotter

 

Brukare 1689-1698

 

Måns Pärsson född 1645, död 1709 och hans hustru Margareta, flyttar 1698-99

 

Brukare Södra Axsjö gård 1710-1730

 

Erik Bengtsson född 1668-05-07, död i Axsjön 1755-09-25 vid Södra Axsjö gård, hustrun Walborg född 1670, död vid södra Axsjö gård omkring 1748

barn:

Kerstin Ersdotter född 1711-08-24 i Axsjön

 

1/4-dels hemmanet brukas tillsammans med

 

Brukare Norra Axsjö gård 1699-1728

Gunnar Bengtsson född 1662-01-01, död i Axsjön 1755-04-05 i en ålder av 93 år.

Hustru1 Brita Olsdotter född ?, död före 1730

Hustru2 Margareta Torstensdotter född 1687-05-07 vid Tallåsen

 

barn:

Olof Gunnarsson född 1700-08-03 vid Axsjön

 

1720 delas hemmanet till två 1/8-dels hemman.

 

Gunnar Bengtssons 1/8-dels hemman var det norra hemmanet som senare kom att kallas Norra Axsjö gård Nr 14.

 

Erik Bengtssons 1/8-dels hemman var det södra hemmanet som senare kom att kallas Södra Axsjö gård Nr 15.

 

Brukare Södra Axsjö gård 1731-1755

 

Erik Larsson född 1695-06-05 i Söderbärke fs. (måg till Erik Bengtsson), död 1755-06-06 vid södra Axsjö gård

Hustrun Kerstin Ersdotter född 1711-08-25 i Axsjön

barn:

Erik Ersson född 1735-02-23 vid södra Axsjö gård, död 1754-07-09 vid södra Axsjö gård

Lars Ersson född 1739-02-04 vid södra Axsjö gård

Kerstin Ersdotter född 1748-10-06 vid södra Axsjö gård

 

Brukare Södra Axsjö gård 1756-1779

 

Olof Ersson född 1727-05-21 i Nyberget, gift1 1756-07-18, gift2 1777, död 1779-12-01 vid södra Axsjö gård

Hustru1 Kerstin Ersdotter född 1711-08-25 i Axsjön, död 1776-02-15 vid södra Axsjö gård

Hustru2 Brita Stina Björkman född 1746-04 i Hjulsjö

barn:

Erik Olsson1 född 1759-04-28 vid södra Axsjö gård, död 1759-05-21 vid södra Axsjö gård

Anna Lisa Olsdotter född 1778 vid södra Axsjö gård, död 1778 vid södra Axsjö gård

Anders Olsson född 1779-04-25 vid södra Axsjö gård

 

Brukare Södra Axsjö gård 1780-1781

Änkan Brita Stina Björkman född 1746-04 i Hjulsjö

 

Brukare Södra Axsjö gård 1782-1784

Mjölnaren och byggmästaren Qvarnström i Stjärnfors

 

Brukare Södra Axsjö gård 1785-1788

Olof Andersson född i Järnboås

Hustrun Anna Andersdotter född i Järnboås

 

Brukare Södra Axsjö gård 1789-1804

Erik Gabrielsson född 1736-05 i Järnboås fs, död 1808-05-07 vid södra Axsjö gård

(fick 16 barn med 2 hustrur, hustru1 Kristina Olsdotter 7 barn, hustru2 Maria Svensdotter 9 barn)

Hustru2 Maria Svensdotter född 1749-11-09 i Järnboås fs

barn:

Erik Ersson född 1772-08-13 i Järnboås fs

Stina Ersdotter född 1775-10-22 I Järnboås fs

Per Ersson född 1777-06-20 i Järnboås fs

Daniel Ersson född 1781-01-21 i Järnboås fs

Anders Ersson född 1783-11-10 i Järnboås fs

Maja Ersdotter född 1788-10-29 i Järnboås fs

Johan Ersson född 1792 vid södra Axsjö gård

Anna Ersdotter född 1794-10-26 vid södra Axsjö gård

 

Brukare Södra Axsjö gård 1805-1807

Anders Ersson född 1783-11-10 i Järnboås fs (son till Erik Gabrielsson)

 

Brukare Södra Axsjö gård 1808-1809

Daniel Ersson född 1781-01-21 i Järnboås fs (son till Erik Gabrielsson)

 

Brukare Södra Axsjö gård 1810-1812

Per Ersson född 1777-06-20 i Järnboås fs (son till Erik Gabrielsson)

 

Brukare Södra Axsjö gård 1813-1817

Smeden Petter Bergström i Stjärnfors (mästersmed vid Rällssmedjan) född 1769 vid Norrbo, Ramsbergs fs

Fördelsänkan Maria Svensdotter född 1749-11-09 i Järnboås fs, död 1837-01-03 vid södra Axsjö gård

 

Brukare Södra Axsjö gård 1818-1849

Olof Jacobsson född 1785-12-01, gift 1818

Hustrun Anna Stina Bergström född 1795 (dotter till Petter Bergström)

barn:

Stina Lovisa Olsdotter född 1820-10-08 vid södra Axsjö gård

Per Olsson född 1822-07-16, död 1822-08-25 vid södra Axsjö gård

Anna Kajsa Olsdotter född 1824-02-07 vid södra Axsjö gård

Jan Fredrik Olsson född 1826-04-11 vid södra Axsjö gård

Sophia Olsdotter född 1827-08-11, död 1828-08-25 vid södra Axsjö gård

Fredrika Olsdotter född 1829-09-17 vid södra Axsjö gård

Johanna Olsdotter född 1831-02-07 vid södra Axsjö gård

Maria Olsdotter född 1833-01-15 vid södra Axsjö gård

Per Erik Olsson född 1834-03-30 vid södra Axsjö gård

Gustaf Olsson född 1836-01-02, död 1836-07-01 vid södra Axsjö gård

Gustaf Olsson född 1838-04-15 vid södra Axsjö gård

flyttar till Linde fs 1851

 

Brukare Södra Axsjö gård 1849-1874

Per Aronsson född 1802-10-02 i Reboda, Linde bergs fs., död 1874-12-26 vid södra Axsjö gård

Hustrun Stina Hagman född 1807-12-03 i Norrbärke fs., död 1884-10-11 vid södra Axsjö gård.

barn:

Aron Persson född 1831-05-12 i Högfors (Ljusnarsberg)

Eva Stina Persdotter född 1833-02-20 vid Kvarnbacksmossen, Hörken

Anna Sabina Persdotter född 1835-06-01vid Kvarnbacksmossen, Hörken

Johan Persson född 1837-10-22 vid Kvarnbacksmossen, Hörken

Elias Persson född 1843-05-29 vid Kvarnbacksmossen, Hörken

Per Erik Persson född 1847-10-02 vid Kvarnbacksmossen, Hörken

Carl August Persson född 1850-05-20 vid södra Axsjö gård

Anders Persson född 1853-09-31 vid södra Axsjö gård

 

Brukare Södra Axsjö gård 1874-1882

Per Erik Persson född 1847-10-02 vid Kvarnbacksmossen, Hörken

Maja Persdotter född 1849-05-01 vid Sjöfallet, Kandla (Ljusnarsbergs fs)

barn:

Augusta Maria Persson född 1877-09-08 vid södra Axsjö gård

Erik Emil Persson född 1881-08-28 vid södra Axsjö gård

Utvandrade 30/4 1882 från Axsjön Nr 15, Ljusnarsberg, Örebro län till Nordamerika

 

Brukare Södra Axsjö gård 1882-1885

Karl Erik Andersson född 1833-03-12 i Fellingsbro, död 1885-11-28 vid södra Axsjö gård

Hustrun Anna Ersdotter född 1829-01-23 i Linde

barn:

Karl Viktor Karlsson född 1859-10-24 i Fellingsbro

Emma Fredrika Karlsson född 1862-01-01 i Fellingsbro

Amanda Karolina Karlsson född 1865-05-27 i Näsby

Augusta Dorotea Karlsson född 1869-04-21 i Näsby

Sophia Mathilda Karlsson född 1872-03-14 i Ljusnarsberg

 

Brukare Södra Axsjö gård 1885 ~1909

Karl Viktor Karlsson född 1859-10-24 i Fellingsbro

Hustrun Mathilda Karlsdotter född 1854-12-15 i Linde

barn:

Karl Hjalmar Karlsson född 1886-12-14 vid södra Axsjö gård

Märta Kristina Karlsson född 1888-10-24 vid södra Axsjö gård, död 1966-05-16 i Kopparberg.

Amanda Elisabet Karlsson född 1890-03-28 vid södra Axsjö gård, död 1965-09-23 i Ramsberg

Viktor Börje Karlsson född 1892-10-09 vid södra Axsjö gård

Edit Kristina Karlsson född 1894-07-24 vid södra Axsjö gård

Gustaf Einar Karlsson född 1900-01-04 vid södra Axsjö gård, död 1980-10-10 i Kopparberg

 

Sista Brukaren vid Södra Axsjö gård ~1909 - ~1945

Karl Magnus Johansson född 1889-08-19 vid Myggsjöholme i Ljusnarsberg, död 1977 i Danshyttan

Hustrun Maria Viktoria Valström född 1884-10-04 i Ljusnarsberg, död 1957 vid Glasbäcken, Rällså

barn:

Karl Gustaf Rudolf Johansson född 1909-02-12 vid södra Axsjön, död 1975 i Danshyttan

Karl Magnus Robert Johansson född 1920-10-18 vid södra Axsjö gård, död 1992 i Danshyttan