Åter till Hammarbacken/historia

 

Klicka på ortsnamnen på kartan för att komma till texten i ortnamnsregistret. Texten för platsen hittar du överst på registersidan. I Ortnamnsregistret klickar du sedan "bakåt" för att komma tillbaka till kartan.

Rasbackstjärn Acksjögårdarna Brända Berget Svarttjärn eller Reutgers tjärn Holmsjöbäcken Snickar Majas Skvaltkvarn Masmästarfallet Aftonvardsberget Rönndalen Tjärnberget Vargmossen Kutterberget Kutterbergstall Tvillingbottnarna Röberget Flintgruvbacken Flintgruvan Flatakärret Röbergstegen Kroktjärnstegen Kroktjärn Röbergs damm Grytan Kotjärnstegen Skinnfoten Holmsjöhorn Kotjärnstorp Kotjärn Anders Anders fall Mellantjärns eller Mellratjärnsbäcken Mellan eller Mellratjärn Dytagsåsen Wästra Örlaxtorp Östra Örlaxtorp Guldmunds äng Liggmilsbottnar Guldmunds torp Carl Carls torp Gudmunds äng Everts backe Fårhagen Strävtorp Södra Bäcktorp Mellersta Bäcktorp Stånggöl Norra Bäcktorp Fulberget - Gäddtjärnsbergets naturreservat Per Anders hage Stora Stenfallet Trebackavägen Trebackavägen Pinklamossen och f.d. Ormtjärn Änga berg Timmerkörar förläggning Jan Ols berg Ren Pers backe Långtjärnstegen Kallkälla Slögda torp Slöjdartorp eller Slögdatorp Slöjdarkullen Ålbohagen Kakelungnstaggen Hästhagsåkern Hällaboda Stenbron Vilsten Kallkälla Basthålet Husfallskullarna Husfallet Hampusa backe Stora botten Kampa berget KINDLA, Örebro läns största naturreservat, 900 ha.Väster om den grön gränsen. Husfallsmossen ingår i Hällabomossens naturreservat Hällabomossen naturreservat Valsjötjärnens naturreservat, inom den gröna gränsen. Valsjötjärnens naturreservat Pinklaberget Skräddar Gretas Bullerbäcken Gäddtjärnstorp Gäddtjärn Bullerfallstegen Damsjötorp och Påltorp Pålkullen Pålbotten Lill Jans äng Pålplan Karl Arons kil Karl Arons vilsten Finnakvarns tall Finnakvarnsbäcken Karl Arons torpet Fiskleken Långtjärn och vägbank Finntorp Örlaxtjärn Tjärdals kullen Finnakvarnstegen Springelshugg Röbergsplan Tors botten Stora långsbacken Abborrhälla Långsyna Svanbotten Finn Pelles mosse Svanbottenfallet Bottenlösa taska Sandvika Storön i Dammsjön Vägsten Fräkenviken Norra öviken Södra öviken Grundet Altarsten Finntorp täppan Finntorps tegen Finnars lador Olof Pers täppa Lafallet Wästra Nybergstorp eller Kardusen Christians körrgård Hästhagen Slöjdarhagen Björkbrobäcken Teodors täppa Hålbovägen Grens botten Grufhulta tegen Svanhalsbotten Martorns botten Jan Karls mosse Karl Arons väg Olles botten Storbråta kullen Gladtjärn Älgtjärnarna Gruv Pelles mosse Odala fält Skrynktorp eller Axkärn Älgtjärnsberget, nyckelbiotop Östra Nybergstorp eller Lill Jans torp Kyrkevägen Björkvikstorp eller Falla torpet Kofalls udde Jan Ers gubbens vedsten "vesten" Främsta tegen Slåtterfallet Skansberget Sandudden Ormtjärnstegen Rudtjärn Limbergsmossen Limbergsgruvorna Wilhelms smedja Hanssons smedja Flykts smedja Kålgården Kronobergsmans hemman Nr 2 Nyberget Kronobergsmanshemman Nr 1 Nyberget Hyttbron Kronobergsmanshemman Nr 4 Nyberget Kronobergsmanshemman Nr 3 Nyberget Grens smedja Kallfisen Gröntäppan Knekttorp Gladtjärnstorp eller Rönntorp Sindertipp Fähustäppan Sjövreten Storgrufvetorp Blockgruv tegen Södra hagen Långanäs udden Fåruddarna Storgruvan eller Mangruvan Svartbergs täppan Nybergsvägen Undantaget Bastmossen Bastmossgruvorna Svartbergsfallet Döns botten Kviddtjärnsängen Klossviken Notholmen Vilholmarna Fransosbäcken Ormön Järpabäcken Kviddtjärns snedden Bockhälla Bratthälla Arsmarken Ekkes koja Hyttbacken HAMMARBACKEN Herrgårdsviken Storön Sågholmen Hammarbackstorp Skomakartorp/ Skommartorp/ Mossbro torp Troll hälla Gröna botten Knöfsriset Midtjärnsbro skola Nothushagen Knekttorpsviken Fallaviken Medtjärnstorp / Midtjärnstorp Medtjärn / Midtjärn Slotterskog Övra hagsmossen Mättjärnsholme/ Märrtjärnsholme Mittkärnsgruvan / Märrtjärnsgruvan Gullblanka Gruvor Grönåstorp Grönås ån / Andsjöån Nedra hagen Risbro ängen Andsjö ängen Veklyvar snåret Andsjön Andsjömossen Hökberget Vägsten Andsjöbackarna Kambo Hav Magnuse botten Hålhagsbäcken Lasse Majas hål Acktjärnstorp Korpberget Trätarbacken Myggsjöån / Acktjärnsbäcken Gunstigbrunn Israels kärr Trollhatten Hålhagen Acksjöberget Norra Acksjötorp Skommarhälla Korpila skogen Smällbergsgrinden Lönnfallet Lönnfallet / Samuels Herrgårdshagen Pörtes Södra Acksjötorp / Kammartorp Ekeberget Svältan Brokärret Milsten 1/2 mil Vägsten vid Konstbäcken Konstbäcken / Hällsjöbäcken Hällsjötorp Finne mosse Krampaberget Krampagruvorna Kattgruvan Hällsjöbackarna Gränshyttans bykärna Döns botten Lötkärns hagen / Löttjärns hagen Lötkärrs gruvan Nords täppa Södra falls backen Milsten 1/4 mil Röda stubben Södra täppan Mjölktorp Kallkällsbacken Gräntjärnstall Gräntjärnsberget Gräntjärnsäng Valsjöbäcken Ställstensberget Kristoffers gärde Danshyttan Milsten   1 mil   från år 1766 Jordbron Brännredden Koj le Dammossen Dammosstorpet Petters bottnar Vinterskogstorpet Karl Israels fall Kampa källan Karl Ers fall / Karl Ers botten Valsjö dråget Gröna tuva Holmtjärn eller Ulmtjärn Göljorna Rösjö kanal Risbergsåsen Östra Bäcktorp Övre Rösjötorp Älvkvarn / Älgsmörjstenen Salt-kvarn Nedre Rösjötorp Acksjögruvorna Holmsjön Krampentjärnarna och Krampen gruvorna Gränsjön Ortnamns karta